Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
5 postów 5 komentarzy

Ideologiczna koncepcja III Rzymu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Idea „Trzeciego Rzymu” oraz idea „Świętej Rusi” przelewa się na współczesną koncepcję „Ruskiego Mira”, według której wszyscy prawosławni oraz rosyjskojęzyczni tworzą odrębną cywilizację, ...

 Jeśli chcemy rozpocząć rozważania nad rosyjską koncepcją III Rzymu powinniśmy cofnąć się najpierw do czasów antycznych.

W 324 r. pierwszy chrześcijański Cesarz Rzymu Konstantyn I Wielki przeniósł swoją stolicę nad Bosfor. Dawną grecką kolonię Bizancjum przebudował w najpotężniejsze i najbogatsze miasto ówczesnego świata. Chrześcijaństwo, które przestało być prześladowane przez aparat władzy a zarazem stało się religią władców Imperium zaczęło przeżywać swój rozkwit.
Bizancjum 555 AD
 

W 476 r. barbarzyński wódz rzymskiej armii Odoaker wszczął bunt na czele swoich wojsk i obalił ostatniego Cesarza zachodnio rzymskiego Romulusa Augustulusa. Chcąc zalegalizować swoją władzę nad Tybrem odesłał Cesarzowi Zenonowi insygnia władzy cesarskiej do Konstantynopola zarazem dając do zrozumienia, że jest zależny od Cesarza w Konstantynopolu.

Władza cesarska w Konstantynopolu przetrwała 1000 lat dłużej. Cesarstwo Bizantyjskie, w które przekształcił się wschodni Rzym upadło pod naporem Turków osmańskich w 1453 r. Ostatni Basileus i Autokrator Konstantyn XI ginie w obronie upadającego Cesarstwa ( Basileus był naczelnym wodzem oraz najwyższym sędzią. Stanowił także najwyższe zwierzchnictwo nad Kościołem Wschodnim). Jednocześnie wraz ze śmiercią ostatniego władcy nie ginie sukcesja cesarska. Ostatni władca Bizancjum posiadał dużą rodzinę. Do krewnych cesarskich należała rodzina Paleolog zarządzająca despocją Morei na terenie Grecji. Ta rodzina za pośrednictwem Zofii Paleolog, która była bratanicą ostatniego władcy Bizancjum przyczyniła się do usankcjonowania rosyjskiej idei III Rzymu.

Należy podkreślić fakt, że stolicą Chrześcijaństwa prawosławnego od czasów wielkiej schizmy był Konstantynopol. Dopiero upadek Cesarstwa spowodował przesunięcie środka   ciężkości na Ruś. Godnym zaznaczenia faktem historycznym jest sobór florencki w trakcie, którego bizantyjscy biskupi prawosławni w zamian za pomoc zachodu w obronie Bizancjum przed islamskimi Turkami zgodzili się wejść pod jurysdykcję Ojca Świętego doprowadzając do ponownego zjednoczenia Kościoła. Uczestnikami soboru byli również ruscy biskupi Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Ci biskupi odmówili posłuszeństwa Papieżowi a upadek Konstantynopola spowodował, że to Moskwa stała się nowym centrum świata prawosławnego.  

 

Zofia Paleolog

 

  Upadek Bizancjum dał władcom Moskwy szansę na imperialną politykę, jako spadkobiercę Konstantynopola. Moskiewski książę Iwan III ożenił się w 1472 r. z bratanicą ostatniego Cesarza Bizancjum Zofią Paleolog. W 1478 przyjął nieuznawany w Rzeczypospolitej cesarski tytuł Cara, zawłaszczył cesarski bizantyjski herb dwugłowego orła oraz wprowadził na swoim dworze bizantyjski ceremoniał.

 
image     Współczesne  rosyjskie godło                                                       

                                                                                           
                              Godło  Bizancjum          image

 
 

Ideologicznym fundamentem budowy Imperium miała stać się na początku XVI w. idea trzeciego Rzymu stworzona przez prawosławnego mnicha Filoteusza z Pskowa. Według tego prawosławnego mnicha po upadku pierwszego Rzymu i po upadku drugiego Rzymu, czyli Konstantynopolu trzecim Rzymem miała stać się Moskwa. Moskwa miała stać się depozytariuszem prawdziwej wiary. W idei tej Rosja staje się ziemią świętą, świętą Rusią. Filoteusz zaprezentował swoją ideę ojcu Iwana IV Groźnego Wasylowi III. Napisał księciu znamienne słowa, które stały się ideologiczną podporą imperialnej Moskwy: „dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, czwartego nie będzie, gdyż twoje królestwo chrześcijańskie przez żadne inne nie zostanie zastąpione”.     

Rosyjskie Prawosławie zaczęło rozwijać się zgodnie z bizantyjską doktryną funkcjonującą od czasów Cesarza Justyniana a według której Kościół i państwo miało koegzystować ze sobą w harmonii tworząc swoisty sojusz ołtarza i tronu dając podbudowę pod rosyjski nacjonalizm. Idea trzeciego Rzymu stała się pretekstem do prowadzenia ekspansywnej polityki prowadzonej przez Moskwę.

 

image       
 Iwan Groźny
 
 
 
 
 
 
     image     
Wasyl III
 

 

 

Idea „Trzeciego Rzymu” oraz idea „Świętej Rusi” przelewa się na współczesną koncepcję „Ruskiego Mira”, według której wszyscy prawosławni oraz rosyjskojęzyczni tworzą odrębną cywilizację, w której Moskwa ma odgrywać centrum politycznej i kulturowej zwierzchności. Z tego powodu Rosja dobrowolnie nie zrezygnuje ze swoich wpływów np. na Białorusi czy Ukrainie.

Współczesnym zwolennikiem słów mnicha Filoteusza, że „pierwszy Rzym upadł na skutek herezji, drugi Rzym – Konstantynopol – na skutek zdrady prawdziwej wiary, trzecim Rzymem jest Moskwa, a czwartego już nie będzie” jest Aleksander Dugin, główny ideolog rosyjskiego imperializmu i eurazjatyzmu, nazywany ideologiem Putina. Dugin twierdzi, że Rosja jest ostoją nie tylko Chrześcijaństwa, ale całej europejskiej cywilizacji. Porównuje Moskwę, jako imperium lądu do Rzymu walczącego przeciwko morskiej potędze Kartaginie. Twierdzi, że wojna między morzem a lądem trwa już 2200 lat a obecnym spadkobiercą Kartaginy są zepsute moralnie USA. Z powodu obecnej pozycji Dugina, warto zapoznać się z kilkoma jego stwierdzeniami:

„Rosyjski car powinien stać się carem ogólnoeuropejskim, a tym samym odtworzyć Cesarstwo Rzymskie i Bizantyńskie. Wyobraźcie sobie przyłączenie Europy. … Podbijemy wszystko! Przejmiemy jednocześnie wszystkie europejskie wysokie technologie!”.

„Rosjanie zmobilizują się dla wielkiego celu. A tym wielkim celem jest przyłączenie Europy. … Podobają wam się europejskie technologie? Weźmy je. … To jest proste, zdobywamy Europę i już mamy wszystkie wysokie technologie! … Zdobycie Europy! Rosyjski car czy rosyjski prezydent – jedyny dla całej Europy. … To jest sedno całego imperium, które po prostu przywrócimy na swoje miejsce – Europejskie, Rzymskie, Greckie, Bizantyjskie Imperium z rosyjskim carem na czele”.

„Przyjmijcie Rosję do Europy wtedy Europa będzie ruską Europą, wtedy Rosja skończy z tymi »przyjaciółmi« (państwa Europy Środkowowschodniej) raz na zawsze. To jakieś nieporozumienie, dlaczego mamy je znosić! Wtedy przyjdzie Rosja i powie: Aha! Złapaliście się! Powiemy do nich: Chcieliście uciec przed nami, co?”.

„Żadnego PKB nie zamierzamy podnosić. Dlatego że jest nam to obojętne. … Budujemy imperium. Oni budują Unię Europejską, też swoiste imperium. Lecz jego podstawy są zbyt kruche. Jeżeli gospodarka nie odniesie sukcesu, oni się rozsypią. My natomiast powiemy: niezależnie od stanu gospodarki, co rosyjski car (nasz rosyjski rzymski car) powie – to będzie! A gdzie wy się podziejecie? Gospodarka to dobrze, ale to nie ma znaczenia. Nie samym przecież chlebem… przypomni car”.

image   
Aleksander Dugin

 

 

Warto podkreślić, że idee Dugina są wcielane w życie przez rosyjski establishment od kilkunastu lat a jego książka „Podstawy geopolityki” opublikowana przy wsparciu Wydziału Strategii Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej jest obowiązkową lekturą w Akademiach Wojskowych.

Idea III Rzymu była początkowo ideą czysto religijną. Miała propagować prawosławie oraz zwalczać „heretycki zachód” i Papiestwo. Jednak z czasem stała się podstawą rosyjskiego imperializmu oraz ideologicznym pretekstem rosyjskiego ekspansjonizmu. Obecnie widzimy renesans tej idei w rosyjskiej polityce. Dobrym przykładem jest Prezydent Putin, były ateista, komunista i oficer KGB a obecnie efektownie manifestujący swe Chrześcijaństwo w rosyjskiej Cerkwi.

 

Piotr G. Żurek

 

Materiał opublikowany również na blogu autora crusader1973.blogspot.com

oraz w biuletynie dolnośląskiego Ruchu Narodowego współredagowanego przez autora dostępnym pod linkiem -      


 https://www.facebook.com/RuchNarodowyWroclaw/posts/2044637675822175


oraz 


https://www.salon24.pl/u/crusader1973/809485,ideologiczna-koncepcja-iii-rzymu-fundamentem-rosyjskiego-imperializmu

//3obieg.pl/ideologiczna-koncepcja-iii-rzymu-fundamentem-rosyjskiego-imperializmu

 

 

 

 

 

 

 
 

KOMENTARZE

 • Fałszywa nazwa "Bizancjum"
  Tak zwane na Zachodzie "Bizancjum" to było po prostu Imperiusm Rzymskie czyli Rzym chrześcijański.

  Na Zachodzie wymyślono tę nazwę najpierw aby usprawiedliwić ogłoszenie przez biskupa Rzymu króla barbarzyńskich Franków cesarzem rzymskim w zamian za uprzednie podarowanie jednej trzeciej Italii jako autokratycznego Państwa Kościelnego Papieżowi.

  Przeniesienie stolicy do Nowego Rzymu nad Bosforem (z Mediolanu) nie było upadkiem Rzymu ani uznanie przez Odoakra feudalnej podległości przez Odoakra. Do czasu gdy Papież ogłosił germańskiego króla przywódcą Rzymian nawet na najdalszym Zachodzie lata liczono według panowania cesarzy w Nowym Rzymie czego dowodem jest Historia Anglii napisana przez Bedego Czcigodnego.

  Później nałożyła się na to nienawiść oświeceniowych (masońskich) historyków do Konstantyna Wielkiego za jego nawrócenie się i za chrzest Rzymu.

  Wschodni Rzymanie byliby zaskoczeni anachronicznym zaklasyfikowaniem ich jako mitycznych "Bizantyńczyków" nie mniej niż dzisiejscy Polacy byliby zaskoczeni nazywaniem ich państwa Wiślicą czy Mazowią bo upadek Polski miał miejsce gdy stolica została przeniesiona do Krakowa a później do Warszawy.

  Rzym trwał 11 stuleci jako pogańskie państwo i następne 11 stuleci jako chrześcijańskie imperium.
 • @Pedant 21:15:04
  Zresztą do tej pory na Bliiskim Wschodzie, Łacinnicy (katolickie i protestanckie narody) są nazywani Frankami, zaś prawosławne narody Rzymianami (Rum lub Rom)
 • Historyczne analogie mają ograniczony sens.
  Wszystkie znane systemy historyczne na dziedzictwo których powołują się jedni czy drudzy mają jedną fundamentalną wadę.
  Wszystkie te systemy były skrajnie oligarchiczne czyli skrajnie niedemokratyczne.

  Słuszne są odniesienia kulturowe, językowe, obszarowe w sensie dziedzictwa kultury narodu.

  Dzisiaj powołując się na te słuszne dziedzictwa powinnyśmy budować system demokratyczny (a nie przypudrowany na demokracje).
  Zjawisko oligarchii zwłaszcza rodowej jest fundamentalnie sprzeczne z demokracją.
  Oligarcha zawsze może więcej (bo ma więcej pieniędzy) może sobie kupić ustawy, polityków, sędziów, urzędników i kogo chce bo może tych ludzi swoimi pieniędzmi "uszczęśliwić".
  Nie istnieje demokracja w której funkcjonuje oligarchia.
  Przykładem jest USA gdzie oligarchowie za doili wszystkie amerykańskie narody a rządzą USA wyłącznie marionetki oligarchów (żydowskiej oligarchii).

OSTATNIE POSTY

więcej